Nr. Data Conținut Fișier Anexă
18 01/04/2024 [Caracter normativ] Hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Berzunti, judetul Bacau, la sectiunea de
dezvoltare pentru anul 2024
Descarcă Descarcă

[Caracter normativ] Hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Berzunti, judetul Bacau, la sectiunea de
dezvoltare pentru anul 2024

Descarcă Descarcă

17 28/03/2024 [Caracter normativ] Hotarare privind aprobarea unui ajutor financiar pentru servicii sociale domnului Haicu Vasile, pentru acoperirea costurilor de intretinere la Centrul rezidential pentru ingrijirea persoanelor varstnice Asociatia “Sf.Voievod Stefan cel Mare “-Hirja, judetul Baca Descarcă

[Caracter normativ] Hotarare privind aprobarea unui ajutor financiar pentru servicii sociale domnului Haicu Vasile, pentru acoperirea costurilor de intretinere la Centrul rezidential pentru ingrijirea persoanelor varstnice Asociatia “Sf.Voievod Stefan cel Mare “-Hirja, judetul Baca

Descarcă

16 28/03/2024 [Caracter normativ] Hotarare privind aprobarea reactualizarii Devizului general in urma finalizarii Proiectului tehnic de executie pentru obiectivul de investitii
,,MODERNIZARE DRUMURI LOCALE COMUNA BERZUNTI, JUDETUL BACAU, SATELE BERZUNTI, DRAGOMIR, BUDA”
Descarcă Descarcă

[Caracter normativ] Hotarare privind aprobarea reactualizarii Devizului general in urma finalizarii Proiectului tehnic de executie pentru obiectivul de investitii
,,MODERNIZARE DRUMURI LOCALE COMUNA BERZUNTI, JUDETUL BACAU, SATELE BERZUNTI, DRAGOMIR, BUDA”

Descarcă Descarcă

15 28/03/2024 [Caracter normativ] HOTARARE PRIVIND APROBAREA ACTULUI ADIȚIONAL NR. 4 LA ÎN CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DESALUBRIZARE- OPERARE INSTALAȚII NR. 1078/1087/16.04.2018 ÎNCHEIAT CU S.C. ECOSUD S.A. ȘI ACTUL ADIȚIONAL NR. 8 LA CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE COLECTARE ȘITRANSPORT NR. 180/ 2957/ 06.05.2015 ÎNCHEIAT CU S.C.COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A. Descarcă Descarcă

[Caracter normativ] HOTARARE PRIVIND APROBAREA ACTULUI ADIȚIONAL NR. 4 LA ÎN CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DESALUBRIZARE- OPERARE INSTALAȚII NR. 1078/1087/16.04.2018 ÎNCHEIAT CU S.C. ECOSUD S.A. ȘI ACTUL ADIȚIONAL NR. 8 LA CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE COLECTARE ȘITRANSPORT NR. 180/ 2957/ 06.05.2015 ÎNCHEIAT CU S.C.COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A.

Descarcă Descarcă

14 28/03/2024 [Caracter normativ] Hotarare privind aprobarea utilizarii temporare a locurilor publice neamenajate aparținând domeniului public sau privat al comunei Berzunt Descarcă Descarcă

[Caracter normativ] Hotarare privind aprobarea utilizarii temporare a locurilor publice neamenajate aparținând domeniului public sau privat al comunei Berzunt

Descarcă Descarcă

13 28/03/2024 [Caracter normativ] Hotarare privind scoaterea din evidența fiscală a debitelor ce reprezintă amenzi ale persoanelor fizice decedate Descarcă Descarcă

[Caracter normativ] Hotarare privind scoaterea din evidența fiscală a debitelor ce reprezintă amenzi ale persoanelor fizice decedate

Descarcă Descarcă

12 28/03/2024 [Caracter normativ] Hotarare privind stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al Unității AdministrativTeritoriale comuna Berzunti, judetul Bacau, pentru ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A. din 29.03.2024/01.04.2024 Descarcă

[Caracter normativ] Hotarare privind stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al Unității AdministrativTeritoriale comuna Berzunti, judetul Bacau, pentru ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A. din 29.03.2024/01.04.2024

Descarcă

11 04/03/2024 [Caracter normativ] Hotarare privind aprobarea bugetului local pentru anul 2024 Descarcă Descarcă

[Caracter normativ] Hotarare privind aprobarea bugetului local pentru anul 2024

Descarcă Descarcă

10 04/03/2024 [Caracter normativ] Hotarare privind încheierea exerciţiului bugetar pentru anul 2023 Descarcă Descarcă

[Caracter normativ] Hotarare privind încheierea exerciţiului bugetar pentru anul 2023

Descarcă Descarcă

9 04/03/2024 [Caracter normativ] Hotarare privind metodologia, cuantumul maxim si situatiile deosebite pentru care se acordă ajutoare de urgență din bugetul local, în baza Legii 196/2016 cu completarile si modificarile ulterioare

Descarcă Descarcă

[Caracter normativ] Hotarare privind metodologia, cuantumul maxim si situatiile deosebite pentru care se acordă ajutoare de urgență din bugetul local, în baza Legii 196/2016 cu completarile si modificarile ulterioare

Descarcă Descarcă

8 04/03/2024 [Caracter normativ] Hotarare privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz si servitute asupra terenului in suprafata de 17,00 mp situat in comuna Berzunti, judetul Bacau, apartinand domeniului public al comunei Berzunti, in favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A. Targu Mures Descarcă Descarcă

[Caracter normativ] Hotarare privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz si servitute asupra terenului in suprafata de 17,00 mp situat in comuna Berzunti, judetul Bacau, apartinand domeniului public al comunei Berzunti, in favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A. Targu Mures

Descarcă Descarcă

7 04/03/2024 [Caracter normativ] Hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Local al comunei Berzunti nr. 8/31.03.2021 referitoare la prelungirea termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General (PUG) și Regulamentului Local de Urbanism (RLU) al Comunei Berzunți aprobat prin H.C.L. nr. 9 din
07.02.2011 până la data aprobării noului Plan Urbanistic General (PUG) și a noului Regulament Local de Urbanism (RLU)
Descarcă

[Caracter normativ] Hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Local al comunei Berzunti nr. 8/31.03.2021 referitoare la prelungirea termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General (PUG) și Regulamentului Local de Urbanism (RLU) al Comunei Berzunți aprobat prin H.C.L. nr. 9 din
07.02.2011 până la data aprobării noului Plan Urbanistic General (PUG) și a noului Regulament Local de Urbanism (RLU)

Descarcă

  Nr. Data Conținut Fișier Anexă