Nr. Data Conținut Fișier Anexă
19 12/04/2024 [Caracter normativ] PROIECT DE HOTĂRÂRE referitor la aprobarea Procedurii privind formarea profesională a funcționarilor publici din aparatul de specialitate al primarului comunei Berzunti, judetul Bacau, în anul 2024 Descarcă Descarcă

[Caracter normativ] PROIECT DE HOTĂRÂRE referitor la aprobarea Procedurii privind formarea profesională a funcționarilor publici din aparatul de specialitate al primarului comunei Berzunti, judetul Bacau, în anul 2024

Descarcă Descarcă

18 29/03/2024 [Caracter normativ] Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Berzunti, judetul Bacau, la sectiunea de dezvoltare pentru anul 202 Descarcă Descarcă

[Caracter normativ] Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Berzunti, judetul Bacau, la sectiunea de dezvoltare pentru anul 202

Descarcă Descarcă

17 21/03/2024 [Caracter normativ] Proiect de hotarare privind aprobarea unui ajutor financiar pentru servicii sociale domnului Haicu Vasile, pentru acoperirea costurilor de intretinere la Centrul rezidential pentru ingrijirea persoanelor varstnice Asociatia “Sf.Voievod Stefan cel Mare “-Hirja, judetul Bacau Descarcă

[Caracter normativ] Proiect de hotarare privind aprobarea unui ajutor financiar pentru servicii sociale domnului Haicu Vasile, pentru acoperirea costurilor de intretinere la Centrul rezidential pentru ingrijirea persoanelor varstnice Asociatia “Sf.Voievod Stefan cel Mare “-Hirja, judetul Bacau

Descarcă

16 21/03/2024 [Caracter normativ] Proiect de hotarare privind aprobarea reactualizarii Devizului general in urma finalizarii Proiectului tehnic de executie pentru obiectivul de investitii ,,MODERNIZARE DRUMURI LOCALE COMUNA BERZUNTI, JUDETUL BACAU, SATELE BERZUNTI, DRAGOMIR, BUDA” Descarcă Descarcă

[Caracter normativ] Proiect de hotarare privind aprobarea reactualizarii Devizului general in urma finalizarii Proiectului tehnic de executie pentru obiectivul de investitii ,,MODERNIZARE DRUMURI LOCALE COMUNA BERZUNTI, JUDETUL BACAU, SATELE BERZUNTI, DRAGOMIR, BUDA”

Descarcă Descarcă

15 13/03/2024 [Caracter normativ] PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ACTULUI ADIȚIONAL NR. 4 LA ÎN CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE SALUBRIZARE- OPERARE INSTALAȚII NR. 1078/1087/16.04.2018 ÎNCHEIAT CU S.C. ECOSUD S.A. ȘI ACTUL ADIȚIONAL NR. 8 LA CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE COLECTARE ȘI TRANSPORT NR. 180/ 2957/ 06.05.2015 ÎNCHEIAT CU S.C. COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A. Descarcă Descarcă

[Caracter normativ] PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ACTULUI ADIȚIONAL NR. 4 LA ÎN CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE SALUBRIZARE- OPERARE INSTALAȚII NR. 1078/1087/16.04.2018 ÎNCHEIAT CU S.C. ECOSUD S.A. ȘI ACTUL ADIȚIONAL NR. 8 LA CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE COLECTARE ȘI TRANSPORT NR. 180/ 2957/ 06.05.2015 ÎNCHEIAT CU S.C. COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A.

Descarcă Descarcă

14 12/03/2024 [Caracter normativ] Proiect de HCL privind aprobarea utilizarii temporare a locurilor publice neamenajate aparținând domeniului public
sau privat al comunei Berzunti
Descarcă Descarcă

[Caracter normativ] Proiect de HCL privind aprobarea utilizarii temporare a locurilor publice neamenajate aparținând domeniului public
sau privat al comunei Berzunti

Descarcă Descarcă

13 12/03/2024 [Caracter normativ] Proiect de hotarare privind scoaterea din evidența fiscală a debitelor ce reprezintă amenzi ale persoanelor fizice decedate Descarcă Descarcă

[Caracter normativ] Proiect de hotarare privind scoaterea din evidența fiscală a debitelor ce reprezintă amenzi ale persoanelor fizice decedate

Descarcă Descarcă

12 27/02/2024 [Caracter normativ] PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al Unității Administrativ-Teritoriale
comuna Berzunti, judetul Bacau, pentru ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A. din 29.03.2024/01.04.202
Descarcă Descarcă

[Caracter normativ] PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al Unității Administrativ-Teritoriale
comuna Berzunti, judetul Bacau, pentru ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A. din 29.03.2024/01.04.202

Descarcă Descarcă

7 23/02/2024 [Caracter normativ] Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Local al comunei Berzunti nr. 8/31.03.2021 referitoare la prelungirea termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General (PUG) și Regulamentului Local de Urbanism (RLU) al Comunei Berzunți aprobat prin H.C.L. nr. 9 din 07.02.2011 până la data aprobării noului Plan Urbanistic General (PUG) și a noului Regulament Local de Urbanism (RLU Descarcă

[Caracter normativ] Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Local al comunei Berzunti nr. 8/31.03.2021 referitoare la prelungirea termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General (PUG) și Regulamentului Local de Urbanism (RLU) al Comunei Berzunți aprobat prin H.C.L. nr. 9 din 07.02.2011 până la data aprobării noului Plan Urbanistic General (PUG) și a noului Regulament Local de Urbanism (RLU

Descarcă

6 23/02/2024 [Caracter normativ] Proiect de hotarare privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local al comunei Berzunti
in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale *Alexandru Cel Bun* Berzunti in
continuarea anului scolar 2023-2024
Descarcă

[Caracter normativ] Proiect de hotarare privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local al comunei Berzunti
in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale *Alexandru Cel Bun* Berzunti in
continuarea anului scolar 2023-2024

Descarcă

5 23/02/2024 [Caracter normativ] Proiect de hotarare privind stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al Unității AdministrativTeritoriale comuna Berzunti pentru ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A. din 28/29.02.2024 Descarcă

[Caracter normativ] Proiect de hotarare privind stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al Unității AdministrativTeritoriale comuna Berzunti pentru ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A. din 28/29.02.2024

Descarcă

11 13/02/2024 [Caracter normativ] Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local pentru anul 2024 Descarcă Descarcă

[Caracter normativ] Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local pentru anul 2024

Descarcă Descarcă

  Nr. Data Conținut Fișier Anexă