SELECTIE DOSARE CONCURS 30.01.2018


Centralizator

privind rezultatul Selecției dosarelor

la concursul organizat in  data de  30.01.2018 pentru ocuparea unui post contractual vacant de  Tehnician asistență socială din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Berzunţi

Nr. crt Numele si prenumele candidatului Functia/compartimentul pentru care candideaza Rezultetul selectiei dosarelor Motivul respingerii dosarului
1 TIFAN MIRELA Tehnician asistență socială  – Compartiment Asistență Socială Comunitară ADMIS
2 SCURTU CECILIA Tehnician asistență socială  – Compartiment Asistență Socială Comunitară ADMIS
3 CHIRIAC – MÎNZATU GEORGIANA Tehnician asistență socială  – Compartiment Asistență Socială Comunitară ADMIS
4 TIFAN PETRONELA Tehnician asistență socială  – Compartiment Asistență Socială Comunitară ADMIS

Candidatii declarati admisi vor sustine proba scrisa in data de 30.01.2018, la sediul Primariei Berzunti

Candidatii nemultumiti de rezultatele obtinute pot depune contestatie in termen de cel mult o zi lucratoare de la data afisarii rezultatului selectiei dosarelor, conform art. 31 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare.