Examen de promovare a 2 funcţii publice de execuţie

     Primăria comunei Berzunţ, judeţul Bacău, organizează examen de promovare a 2 funcţii publice de execuţie – inspector, clasa I, grad profesional principal în următorul grad profesional de inspector, clasa I,  grad profesional superior, în cadrul Compartimentului de Protecţie Civilă  şi Compartimentul Stare Civilă.

Data desfăşurării examenului : 

                    – proba scrisă în data de 20.08.2019 ora 1100;

                    – interviul în data de 22.08.2019 ora 1100.

             Condiţii specifice de participare:

– să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;

– să fi obţinut cel puţin calificativul <bine> la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani în care funcţionarul public s-a aflat în activitate;

– să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentei legi.

Dosarele de înscriere la examen vor cuprinde documentele prevăzute la art. 127 din H.G. nr. 611/2008, actualizată şi se vor depune la sediul Primăriei Berzunţi până la data de 08.08.2018, ora 1500.

      Relaţii suplimentare la nr. de telefon 0234.336.000, persoană de contact, Irimia Mirela,

secretarul comunei.

I.                   Bibliografie pentru funcţia publică de execuţie – inspector – protectie civilă

  1. Constituţia României;

2.      Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicata, modificata si completata;

3.      Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicata;

4.      Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicata modificată şi completată;

5.      Legea 481/2004 privind protecţia civilă, modificata si completata.

6.      Hotarâre nr. 642/2005 pentru aprobarea Criteriilor de clasificare a unităţilor administrativ-teritoriale, instituţiilor publice şi operatorilor economici din punct de vedere al protecţiei civile, în funcţie de tipurile de riscuri specifice, modificata si completata;.

II.                Bibliografie pentru funcţia publică de execuţie – inspector – stare civilă

  1. Constituţia României;
  2. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicata, modificata si completata;
  3. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicata;
  4. Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicata modificată şi completată;
  5. Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, modificata si completată.
  6. Hotărârea nr. 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă, modificata şi completata.

  Nume Data Fișier
Anunț scris 21/08/2019 Descarcă
Anut proba interviu 22/08/2019 Descarcă
Raport final 23/08/2019 Descarcă