Centralizator privind rezultatul probei scrise la concursul organizat in data de 30.01.2018

Nr.Crt.  Numele şi prenumelecandidatului  Denumirecompartiment  Funcţiacontractuală  Rezultatul probeiscrise  ADMIS/RESPINS 
1. SCURTU CECILIA Asistență  Socială Comunitară Tehnician asistență socială 4,05 RESPINS
2 TIFAN MIRELA Asistență  Socială Comunitară Tehnician asistență socială 8,50 ADMIS
3 CHIRIAC – MÎNZATU GEORGIANA Asistență  Socială Comunitară Tehnician asistență socială 7,70 ADMIS
4 TIFAN PETRONELA Asistență  Socială Comunitară Tehnician asistență socială 1,00 RESPINS

Afişat astăzi, 30.01.2018, ora 14:00, la sediul Primăriei Comunei Berzunţi.

Contestaţiile se pot formula  in  termen de 24 de ore de la afişare.

Candidatii declarati admisi se vor prezenta in data de 02.02.2018, ora 1100  pentru sustinerea probei interviu