Centralizator privind rezultatul final la concursul organizat in data de 30.01.2018 pentru ocuparea unui post contractual de Tehnician asistență socială

Nr.Crt.  Numele şi prenumelecandidatului  Denumirecompartiment  Funcţiacontractuală  Rezultatul probelor ADMIS/RESPINS 
1. TIFAN MIRELA Asistență  Socială Comunitară Tehnician asistență socială 7,75 RESPINS
2. CHIRIAC – MÎNZATU GEORGIANA Asistență  Socială Comunitară Tehnician asistență socială 7,95 ADMIS

Afişat astăzi 06.02.2018 , ora 13:30 la sediul Primăriei Comunei Berzunţi.