ANUNȚ privind rezultatul probei scrise la concursul de recrutare in vederea ocuparii postului contractual vacant de Muncitor necalificat – Compartiment Deservire din cadrul Primăriei Comunei Berzunți

Nr.crt. Numele şi prenumele candidatului Funcţia publică scoasa la concurs RezultatulProbei scrise ADMIS/RESPINS
1. PANTELIMON VIOREL Muncitor necalificat – Compartiment Deservire 76,5 puncte ADMIS

Afisat, azi 05.02.2019, ora 1300

Termenul de contestatii este de 24 de ore de la data afisarii.