ANUNȚ privind rezultatul probei interviu la concursul de recrutare in vederea ocuparii postului contractual vacant de Muncitor necalificat – Compartiment Deservire din cadrul Primăriei Comunei Berzunți

Nr.crt. Numele şi prenumele candidatului Funcţia publică scoasa la concurs RezultatulProbei interviu ADMIS/RESPINS
1. PANTELIMON VIOREL Muncitor necalificat – Compartiment Deservire 80 puncte ADMIS

Afisat, azi 05.02.2019, ora 14:00

Termenul de contestatii este de 24 de ore de la data afisarii.