Anunt concurs


Primăria comunei Berzunţi cu sediul în Berzunţi, judeţul Bacău organizează în data de 05.12.2018 concurs de recrutare pentru ocuparea unui post contractual vacant :

–  muncitor necalificat – perioada determinata – Compartiment Deservire ;

         Locul desfăşurării concursului este la sediul Primăriei comunei Berzunţi.

         Dosarele de înscriere se depun la sediul instituţiei în perioada 14.11.2018 – 27.11.2018, ora 1500 şi cuprind documentele prevăzute la art. 6 din  H.G. nr. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare.

         Relaţii suplimentare la numărul de telefon 0234/366000.