ANUNT CONCURS 05.02.2019

         Primăria comunei Berzunţi cu sediul în Berzunţi, judeţul Bacău organizează în data de 05.02.2019 concurs de recrutare pentru ocuparea unui post contractual vacant :

–  muncitor necalificat – perioada nedeterminata – Compartiment Deservire ;

         Locul desfăşurării concursului este la sediul Primăriei comunei Berzunţi.

         Dosarele de înscriere se depun la sediul instituţiei în perioada 14.01.2019 – 28.01.2019, ora 15:00 şi cuprind documentele prevăzute la art. 6 din  H.G. nr. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare.

         Relaţii suplimentare la numărul de telefon 0234/366000. Persoană de contact : Noghi Oana