Actualizare PUG

U.A.T. – Comuna Berzunți, titular al PLANULUI URBANISTIC GENERAL, anunță publicul asupra disponibilizării proiectului Planului Urbanistic General și a Raportului de mediu și organizarea dezbaterii publice a Raportului de mediu.
Documentele pot fi consultate la Sediul Primăriei Berzunți și la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Bacău, str. Oituz nr. 23, în zilele lucrătoare , între orele 8.00 – 14.00 și pe pagina de internet a Primăriei Berzunți.
Ședința de dezbatere publică a proiectului PUG și a Raportului de mediu va avea loc în data de 27.07.2021 ora 12.00 la sediul Primăriei Berzunți.
Comentariiile și propunerile publicului se primesc în scris la sediul Primăriei Berzunți și al APM Bacău până la data de 26.07.2021.
În situația prelungirii stării de alertă și a impunerii măsurilor restrictive pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19, ședința de dezbatere publică/consultarea publicului interesat se va realiza în format electronic; publicul interesat și autoritățile invitate la dezbatere vor depune toate observațiile/comentariile pe adresele de email: ofiice@apmbc.anpm.ro; primăria@comunaberzunti.ro.


  Nume Data Fișier
MEMORIU-GENERAL-Berzunti 09/06/2021 Descarcă
RLU-BERZUNTI 09/06/2021 Descarcă