PROCES – VERBAL privind selecţia dosarelor pentru susţinerea concursului de recrutare din data de 26.02.2018

Astăzi 19.02.2018, s-a procedat la selecţia dosarelor depuse pentru susţinerea concursului de recrutare din data de 26.02.2018 – proba scrisă şi  28.02.2018 – interviul, pentru ocuparea unei funcţii  publice de execuţie de referent, clasa III, grad profesional debutant, în cadrul Compartimentului Buget, Contabilitate, Venituri.

            Comisia constată că au depus dosare 2 candidaţi, după cum urmează:

–          Nechita Constantin, cu dosarul de concurs nr. 631 din 07.02.2018

–          Scurtu Cecilia, cu dosarul de consurs nr. 696 din 12.02.2018

În urma analizării dosarelor, comisia a constatat că acestea conţin toate documentele solicitate conform prevederilor legale.

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor Motivul respingerii dosarului
1. Nechita Constantin Admis
2. Scurtu Cecilia Admis

      Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces – verbal într-un singur exemplar.