Informare PUG

Agenția pentru Protecția Mediului Bacău anunță publicul interesat că în urma analizei Planului Urbanistic General (PUG) al comunei Berzunți și a parcurgerii etapelor procedurale conform HG 1076/2004, decide eliberarea Avizului de Mediu. Planul poate fi consultat la sediul APM Bacău, str. Oituz nr. 23, în zilele lucrătoare între orele 8-14 și la sediul Primăriei Berzunți.