Centralizator privind rezultatul probei interviu la concursul organizat in data de 30.01.2018

Nr.Crt.  Numele şi prenumelecandidatului  Denumirecompartiment  Funcţiacontractuală  Rezultatul probeiinterviu  ADMIS/RESPINS 
1. TIFAN MIRELA Asistenţă  Socială Comunitară Tehnician asistenţă socială 7,00 ADMIS
2. CHIRIAC – MÎNZATU GEORGIANA Asistenţă  Socială Comunitară Tehnician asistenţă socială 8,20 ADMIS

Afişat astăzi, 02.02.2018, ora 13:30, la sediul Primăriei Comunei Berzunţi.

Contestaţiile se pot formula  in  termen de 24 de ore de la afişare.