Anunt selectie dosare concurs sofer buldoexcavator

ANUNȚ

privind rezultatul selecției  dosarelor  de înscriere la concursul de recrutare in vederea ocuparii postului contractual temporar vacant de Sofer buldoexcavator – Compartiment Deservire din cadrul Primăriei Comunei Berzunți

Nr.crt. Numele şi prenumele candidatului Funcţia publică scoasa la concurs Rezultatulselecţiei dosarului Motivul respingeriidosarului
1. TUDUREANU TUDOREL Sofer buldoexcavator – Compartiment Deservire RESPINS Lipsă adeverință medicală care să ateste starea de sănătate, conform art. 6, alin. (1), lit. f din H.G. nr. 286/2011, actualizată

Afisat, azi 31.10.2018, ora 1500

Termenul de contestatii este de 24 de ore de la data afisarii.