ANUNȚ privind rezultatul final al concursului de recrutare in vederea ocuparii postului contractual vacant de Muncitor necalificat – Compartiment Deservire din cadrul Primăriei Comunei Berzunți

Nr.crt. Numele şi prenumele candidatului Funcţia publică scoasa la concurs Rezultatulfinal ADMIS/RESPINS
1. PANTELIMON VIOREL Muncitor necalificat – Compartiment Deservire 78,25 puncte ADMIS

Afisat, azi 06.02.2019, ora 14:00

Candidatul declarat “admis” este obligat să se prezinte la post în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data afișării.