• Măsuri sezon rece

  INSPECŢIA DE PREVENIRE

  VĂ RECOMANDĂ

  Stimaţi cetăţeni !

  Statistica incendiilor arată că, anual, în medie, 14% din incendiile care se produc în România la gospodării cetăţeneşti au loc ca urmare a coşurilor de fum defecte sau necurăţate, respectiv 6% ca urmare a mijloacelor de încălzire defecte, improvizate sau nesupravegheate. Din păcate, majoritatea acestor incendii se soldează adesea cu tragedii.

  Având în vedere că temperaturile pe timpul nopţii au scăzut,

  Inspecţia de Prevenire

  recomandă cetăţenilor care utilizează la încălzirea locuinţelor sobe sau aparate ori mijloace electrice de încălzire, să ia următoarele măsuri specifice de prevenire a incendiilor de locuinţe:

  1.-Asiguraţi verificarea, curăţarea şi repararea, dacă este cazul, a coşurilor de fum de către o persoană specializată;

  2.-NU folosiţi decât materialul combustibil pentru care a fost destinată soba şi evitaţi supraîncărcarea acesteia;

  3.-NU folosiţi soba decât cu uşiţa închisă;

  4.-Aşezaţi o tăviţă metalică în faţa sobei, în dreptul uşiţei;

  5.-NU aşezaţi în apropierea sobei sau pe aceasta materiale combustibile;

  6.-Stingeţi focul din sobă înainte de a părăsi locuinţa;

  7.-NU adormiţi niciodată cu soba aprinsă;

  8.-Verificaţi integritatea aparatelor şi mijloacelor de încălzire electrice, iar în cazul în care acestea sunt defecte, reparaţi-le cu ajutorul unui specialist sau cumpăraţi-vă altele noi;

  9.-NU aşezaţi aparatele de încălzire electrice în apropierea materialelor combustibile;

  10.-NU aşezaţi materiale combustibile pe mijloacele de încălzire electrice;

  11.-Decuplaţi aparatele de încălzire electrice înainte de a părăsi locuinţa sau de a adormi.

  12.-NU lăsaţi niciodată copiii nesupravegheaţi cu soba aprinsă ori aparatele de încălzire electrice în funcţiune.

  Cetăţeni, nu uitaţi !

  Printr-un comportament preventiv, vă salvaţi viaţa şi bunurile.

 • Măsuri incendii mirişti

  SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ COMUNA BERZUNŢI

  INSPECŢIA DE PREVENIRE

  VĂ INFORMEAZĂ

  Statistica incendiilor din ultimii ani arată că în perioada februarie-iulie, în România, se înregistrează cel mai mare număr de arderi necontrolate ca urmare a acţiunilor de igienizare a terenurilor de vegetaţia uscată.

  În unele cazuri, cetăţenii ard miriştile, resturile menajere ori vegetaţia uscată, fără a asigura supravegherea, în lipsa măsurilor de apărare împotriva incendiilor, în condiţii de vânt ori amplasând grămezile ce urmează a fi distruse prin ardere în apropierea şurilor, adăposturilor de animale sau furajelor, ceea ce conduce la propagarea rapidă a focului la gospodării şi anexele acestora, înregistrându-se pagube mari.

  Pentru evitarea producerii arderilor necontrolate în perioada imediat următoare,

  Serviciul Voluntar Pentru Situaţii de Urgenţă Berzunţi face apel la cetăţeni să respecte măsurile specifice de prevenire a incendiilor:

  -să nu utilizeze focul deschis în locuri cu pericol de incendiu şi pe timp de vânt;

  -să nu utilizeze focul deschis la distanţe mai mici de 10 m faţă de materiale sau substanţe

  combustibile (casă, şură, depozit de cereale, pădure etc)

  -arderea miriştilor, resturilor vegetale, gunoaielor, eşeurilor şi a altor materiale combustibile să se facă în locuri special amenajate;

  -cetăţenii se vor interesa la primărie în ceea ce priveşte planificarea zilelor şi locurile special amenajate în care se adună resturile menajere şi vegetaţia uscată din localitate în scopul arderii;

  -arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi miriştilor să se facă numai pe baza permisului de lucru cu foc, după ce a fost informat în prealabil serviciul privat/voluntar pentru situaţii de urgenţă.

  -să asigure supravegherea permanentă a arderii şi să stingă jarul după încetarea acesteia.

  C e t ă ţ e n i !

  Respectând măsurile de prevenire a incendiilor, vă protejaţi viaţa şi bunurile materiale.