• Proiecte finalizate

  1 . ADUCŢIUNE CU APĂ COMUNA BERZUNŢI ,JUDEŢUL BACĂU, SATELE DRAGOMIR ŞI BERZUNŢI;

  2. MODERNIZARE DRUMURI LOCALE COMUNA BERZUNŢI , JUDEŢUL BACĂU SATELE BERZUNŢI, DRAGOMIR,BUDA;

  3. CONSTUIRE REMIZA SVSU;

  4. MODERNIZARE SCOALA PRIMARA BUDA;

  5. REABILITARE, MODERNIZARE SI EXTINDERE, IN VEDEREA REALIZARII DE GRUPURI SANITARE SI CENTRALA TERMICA LA: SCOALA GIMNAZIALA NR.2 DRAGOMIR, COMUNA BERZUNTI, JUDETUL BACAU;

  6. REABILITARE, MODERNIZARE SI EXTINDERE, IN VEDEREA REALIZARII DE GRUPURI SANITARE SI CENTRALA TERMICA LA: SCOALA GIMNAZIALA „ALEXANDRU CEL BUN” COMUNA BERZUNTI, JUDETUL BACAU;

  7. MODERNIZARE SISTEM ILUMINAT PUBLIC IN COMUNA BERZUNTI;

  8. REABILITARE SCOALA PRIMARA NR 1 DRAGOMIR COMUNA BERZUNTI JUDETUL BACAU – PARTENERIAT CU FUNDATIA TERRE DES HOMMES;

  9. CONSTRUIRE ASEZAMANT CULTURAL;

  10. MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC PRIN CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CORPURILOR DE ILUMINAT SI PRIN GESTIONAREA INTELIGENTA A ENERGIEI ELECTRICE IN INFRASTRUCTURA DE ILUMINAT PUBLIC DIN COMUNA BERZUNTI, JUDETUL BACAU.

 • Proiecte în derulare

  1. EXTINDERE RETEA DE ALIMENTARE CU APA SI INFIINTARE RETEA DE CANALIZARE CU STATIE DE EPURARE IN COMUNA BERZUNTI JUDETUL BACAU;

   

   

 • Proiecte în continuare

  1. MODERNIZARE DRUMURI LOCALE COMUNA BERZUNTI, JUDETUL BACAU, SATELE BERZUNTI, DRAGOMIR, BUDA – PROIECT ANGHEL SALIGNY;

  2. CONSTRUIRE PODURI SI PODETE, IN COMUNA BERZUNTI, JUDETUL BACAU – PROIECT ANGHEL SALIGNY;

  3. ACHIZITIE MICROBUZE NEPOLUANTE BERZUNTI-LIVEZI – PROIECT PNRR;

  4. ACHIZITIE STATIE DE MICROBUZ SMART BERZUNTI – PROIECT PNRR;

  5. INFIINTARE SISTEM INTELIGENT DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN COMUNA BERZUNTI, JUDETUL BACAU -PROIECT ANGHEL SALIGNY;

  6. CONSTRUIRE SALA DE SPORT, COMUNA BERZUNTI, SAT BERZUNTI, JUDETUL BACAU – INTRODUS PE LISTA DE SINTEZA C.N.I.

  7. PROIECTE DERULATE PRIN GAL “CONFLUENŢE MOLDAVE”