Anunt selectie dosare concurs muncitor necalificat

privind rezultatul selecției  dosarelor  de înscriere la concursul de recrutare in vederea ocuparii postului contractual vacant de Muncitor necalificat – Compartiment Deservire din cadrul Primăriei Comunei Berzunți

Nr.crt. Numele şi prenumele candidatului Funcţia publică scoasa la concurs Rezultatulselecţiei dosarului Motivul respingeriidosarului
1. PANTELIMON VIOREL Muncitor necalificat – Compartiment Deservire ADMIS

Afisat, azi 30.01.2019, ora 1500

Termenul de contestatii este de 24 de ore de la data afisarii.